Empty

Total: R0.00 

Umlilo wa Bafazi

R17.25 

Zulu: Umlilo wa Bafazi
Eng: Fire for Woman powder

  • Woman's secret. Boosts female libido
  • * Abavaunyelwe abangaphansi kweminya elishumi nesishiyagalombili [No Under 18]

Product direction/instructions
Read more about the basic application of the products

Weight: 
10 g
Dimensions: 
1 × 7 × 11 cm